OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ALZHEIMER´S SUPPORT CENTER CZECH REPUBLIC, o.p.s. spravuje osobní údaje (při uplatnění zásady minimalizace jejich rozsahu) především na základě zákonných důvodů; pokud zákonné důvody nejsou dány, jsou osobní údaje zpracovávány výhradně na základě podepsaného souhlasu subjektu údajů. Přesný výčet spravovaných osobních údajů a účel jejich získávání je součástí vnitřních předpisů organizace. Práce s osobními údaji je transparentní […]

číst dál.