ALZHEIMER´S SUPPORT CENTER CZECH REPUBLIC, o.p.s. vznikla v září 2013 jako společný projekt poskytovatelů sociálních služeb pro seniory s Alzheimerovou chorobou. Mezi zakladateli společnosti jsou jak statutární zástupci poskytovatelů, tak zástupci odborné veřejnosti se zkušenostmi s prováděním inspekcí kvality sociálních služeb, projektovým managementem a legislativou. Společnost v letech 2013 – 2016 založila a provozovala otevřenou platformu pro sdružování příspěvkových poskytovatelů sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené, jako základ budoucí páteřní sítě, přinášející do sociálních služeb synergie, inovace, nákladovou efektivitu a společně budovanou kvalitu. V současné době se společnost specializovala na upscaling a šíření efektivních modelů terénních sociálních služeb, na podporu terénních sociálních služeb pro uživatele s Alzheimerovou chorobou a na podporu neformálních pečujících.