OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ALZHEIMER´S SUPPORT CENTER CZECH REPUBLIC, o.p.s. spravuje osobní údaje (při uplatnění zásady minimalizace jejich rozsahu) především na základě zákonných důvodů; pokud zákonné důvody nejsou dány, jsou osobní údaje zpracovávány výhradně na základě podepsaného souhlasu subjektu údajů. Přesný výčet spravovaných osobních údajů a účel jejich získávání je součástí vnitřních předpisů organizace. Práce s osobními údaji je transparentní a je zabezpečena proti zneužití.

Kontakt pro dotazy a požadavky v oblasti správy osobních údajů naší společností:

info@asccr.cz

 

Spravujeme vaše osobní údaje? Máte svá práva:

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo požádat o výpis osobních údajů, které o vás evidujeme.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte možnost požadovat předání dat (vám nebo vámi určenému jinému správci osobních údajů), která se vás týkají a která jste nám osobně poskytli.

Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo požádat, abychom smazali všechna vaše data. Smazání dat bude možné pouze v případě, kdy nejme vázáni jinými důvody, pro které jsme naopak povinna data uchovat (smluvní ustanovení, zákonné požadavky apod.)

Právo na opravu osobních údajů

Na základě informace od vás opravíme nepřesné osobní údaje, popřípadě doplníme neúplné údaje.

 

(Při uplatňování vašich práv budeme potřebovat vaši součinnost při identifikaci. Práva lze uplatňovat vlastním jménem nebo jménem osoby, kterou zastupujete na základě plné moci či jiného zplnomocnění).

Přidat komentář

Comment (povinné)

Vložte váš komentář

Jméno (povinné)
Email (povinné)