Logo OPZ barevné

Projekt OPZ č. CZ 0.3.03.60/0.0/0.0/15_024/0002211 s názvem „3S – šíření efektivního modelu pečovatelské služby)“ řeší problém převládající ekonomické neefektivity pečovatelské služby tím, že šíří v minulosti úspěšně pilotovaný a validovaný efektivní model s dalšími predikovatelnými budoucími přesahy.

Šíření tohoto modelu bude znamenat prokazatelnou úsporu dotačních prostředků MPSV a bude iniciovat další prohlubující spontánní synergizační procesy.

Projekt s rozpočtem 9 598 626,25 Kč je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Realizace projektu potrvá do 1.3.2016 do 28.2.2018. Partnery projektu jsou Komunitní centrum Petrklíč, z.s. a České sdružení Církve adventistů sedmého dne.

Výstupy projektu ke stažení:

metodika_Pecovatelske_sluzby_3S.output

acs_024

ep

pez

avs_024

souhrn_inovacniho_modelu

zaverecna_EZ_web

 

 

 

 

Logo OPZ barevné

 

Projekt OPZ č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001061 s názvem „Podpora spolupráce a odborného rozvoje neformálních pečujících v okrese Ústí nad Orlicí a podpora jejich spolupráce s poskytovateli soc.služeb“ vyhledává, propojuje, motivuje a vzdělává osoby, které neformálně pečují o své rodinné příslušníky na území okresu Ústí nad Orlicí.

Projekt v hodnotě 5 810 345 Kč je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Partnery projektu jsou Domov důchodců Ústí nad Orlicí a Komunitní centrum Petrklíč, z.s. Realizace projektu začíná 1. 9. 2016 a končí 30. 11. 2018.