Poskytujeme poradenství při implementaci efektivního modelu Pečovatelské služby 3S na celém území České republiky. Podporujeme rovněž neformální pečující – rodinné příslušníky pečující o své seniory a zdravotně postižené – učíme je pečovat, navzájem je propojujeme a poskytujeme jim komplexní podporu.